Hiển thị một kết quả duy nhất

853,000,000
918,000,000
650,000,000
630,000,000
754,000,000
779,000,000